Processorn

När det hade gått en månad efter
operationen så fick jag åka till
Södersjukhuset (där jag opererades)
för att träffa ingenjören och få processorn som tar emot och omvandlar
ljud till signaler, som därefter skickas in till implantatet som tolkar de olika signalerna.
När det var inställt och klart så fick man träffa en talpedagog 3 dagar/veckan i 2 veckor.
Man fick träna upp förmågan att
uppfatta ljud ”rätt”.
Det gick till så att han sa meningar och ord som man skulle upprepa. Det var kul när det gick bättre och bättre.
Man fick göra andra övningar också.

Leave a Comment