Kort info om CI

CochleaImplantat består av en mottagare som opereras in bakom örat och därifrån leds en elektrod in till innerörat och snäckan, där den förs in cirka 25 mm (så även hos ett nyfött barna vars inneröra faktiskt redan är fullt utvecklatt). Med hjälp av en talprocessor, som bärs precis som en hörapparat, analyserar ljudet och sänds sedan som kodade signaler trådlöst till mottagaren och stimulerar, elektriskt, kvarvarande hörselnerver inne i snäckan med olika frekvenser.

 

Resultat

1. Ljudnärvaron och möjligheten att höra omgivningen samt att orientera sig, vilket är en betydelsefull förändring i livet hos döva.

2. Alla patienter får ett mycket bra stöd för läppavläsning med minst 2-3 dubbling av kommunikationshastigheten. Detta innebär således att den psykiska ansträngningen blir betydligt mindre.

3. Det ger också en förbättrad röstkontroll.

4. En betydande del av patienterna har en rent auditiv kommunikation med omgivningen och cirka en tredjedel kan föra en någorlunda konversation genom telefon.

5. Så mycket som 50% av patienterna upplever att befintlig tinnitius (öronsusningar) minskar avsevärt.

Sammantaget skulle man kunna säga att CI-patienter får en ökad livskvalitet, känner sig mindre isolerade och har fått förbättrade möjligheter att fungera i samhället.

Leave a Comment