Somnar direkt

Här ligger jag precis innan mamma fick gå ut ur rummet.
De ville inte att mamma stod och tog kort när de opererade.
Skämt och sido så har det med infektionsrisken att göra.
Det är i och för sig en operation med obefintliga risker.
Den här grejen de sätter över munnen söver ner mig och jag somnar på 2 sekunder max!

Leave a Comment